Webforum - zbrane, strelivo

Strelecké kurzy
Aktuálny čas je 17 Jan 2019, 23:32

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]


Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  Stránka 9 z 12
 [ Príspevkov: 166 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Ďalší

Nálepky zákaz vstupu so zbraňou

Autor Správa
Zbrane Brownells
PoslaťNapísal: 20 Apr 2018, 17:32 
Offline
expert

Registrovaný: 26 Jan 2011, 18:21
Príspevky: 1592
JaBr : nepotrebujes dobreho pravnika. Odpovedal si si sam. Zamestnvatel, majitel nehnutelnosti atd.. ktori ti zakazu vniest zbran na pracovisko do objektu neporusuju tvoje ustavne prava. Tie si mozes uzivat presne po ich dvere. je na tebe ci tam vstupis, alebo nie. Pokial chces vstupit musis splnit ich podmienky. Ak nie maju ta pravo vykazat, pripadne ak to mas v pracovnej zmluve ako mnozstvo krporacii napr. z USA aj sankcionovat okamzitym padakom.
Ked to zoberieme pritiahnute za vlasy tak tebe nikto nebrani zaplatit si firmu, ktora od teba pri vstupe do budovy zbran prevezme a pri odchode ti ju vrati a ty sa mozes tesit zo svojich "ustavnych prav "dalej....

Chapes ???? :idea:


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 21 Apr 2018, 02:09 
Offline
častý prispievateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 12 Mar 2011, 11:15
Príspevky: 881
Bydlisko: Slovakistan
..inak povedane, Tvoje ustavne prava sa koncia tam kde sa zacinaju prava niekoho ineho.

_________________
"Evil prevails when good men do NOTHING"
(Edmund Burke)


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 23 Apr 2018, 12:17 
Offline
častý prispievateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 21 Dec 2012, 12:24
Príspevky: 509
Bydlisko: Poprad
amen....

_________________
GP K100 X-TRIM (mk7)


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 16 Nov 2018, 16:15 
Offline
občasný prispievateľ

Registrovaný: 10 Mar 2018, 17:20
Príspevky: 36
http://www.epi.sk/clanok-z-titulky/Zakaz-vstupu-so-zbranou-tt.htm


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 16 Nov 2018, 16:48 
Offline
občasný prispievateľ

Registrovaný: 04 Júl 2018, 08:45
Príspevky: 49
Asi malo ludi tu ma predplateny pristup do epi, takze ze ak mas tu moznost skopiruj to sem alebo uloz do suboru a postni to sem. Z toho, co sa zobrazuje bez hesla moc informacii neziskas...

_________________
drzitel ZP


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 16 Nov 2018, 17:26 
Offline
občasný prispievateľ

Registrovaný: 21 Nov 2017, 00:13
Príspevky: 68
Zákaz vstupu so zbraňou s dôrazom na práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

V súčasnosti sa so vzrastajúcim počtom držiteľov zbrojného preukazu vynára problematika nosenia zbraní do priestorov označených piktogramami, z ktorých možno dedukovať, že je v nich zbraň nevítaná. Napriek tomu, že len v málo prípadoch sú tieto priestory vyslovene označené ako priestory, do ktorých je vstup so zbraňou zakázaný, možno sa len domnievať, že preškrtnutá zbraň na dverách budovy má buď zabrániť vstup do tejto budovy osobe so zbraňou, alebo zabrániť osobe v tejto budove zbraň použiť. Či už ide o prvý, alebo druhý prípad, takéto označenie však nevyvoláva z právneho hľadiska požadované právne účinky (až na výnimky opísané nižšie).

Autori: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 11. 2018
Dátum publikácie: 15. 11. 2018
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2018
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Zbrane a strelivo


Pojem zbraň a držiteľ zbrojného preukazu podľa zákona č. 190/2003 Z. z.

Na úvod je potrebné povedať, že práva a povinnosti držiteľa zbrane sú pomerne striktne stanovené v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 190/2003 Z. z.“). Tento zákon okrem vyššie uvedeného rovnako ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len „zbraň“) a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva a iné skutočnosti stanovené zákonom.

Na účely tohto zákona sa zbraňou rozumie prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane [§ 2 ods. 1 písm. a) zákona].

Následne v § 3 zákon rozdeľuje zbrane do štyroch kategórií – zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a zbraň kategórie D, pričom oprávnenie fyzickej osoby držať a nosiť zbraň vyplýva z vydaného zbrojného preukazu, ktorý sa podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň rozdeľuje do nasledovných skupín:

A. nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

B. držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

C. držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,

D. držanie zbrane a streliva na poľovné účely,

E. držanie zbrane a streliva na športové účely,

F. držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Zákon č. 190/2003 Z. z. stanovuje, že policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá o to písomne požiada, je plne spôsobilá na právne úkony, dosiahla predpísaný vek, je bezúhonná a spoľahlivá, je zdravotne a psychicky spôsobilá držať zbraň a strelivo, preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou, má miesto pobytu na území Slovenskej republiky a v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.


Práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

Podmienky pre nadobúdanie do vlastníctva, držanie, nosenie a používanie zbrane sú špecifikované vzhľadom na jednotlivú kategóriu, do ktorej je tá-ktorá zbraň zaradená. Vo všeobecnosti platí, že držiteľ zbrojného preukazu skupiny A a skupiny B je oprávnený nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B presne špecifikovanú v zákone, pričom držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave, pri ktorom je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani (ďalej len „stav umožňujúci okamžité použitie“), ak osobitný predpis neustanovuje inak (ide laicky povedané o plne nabitú zbraň). Zákon v tomto ustanovení exemplifikatívne odkazuje napr. na tieto právne predpisy:

- zákon č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.;

- zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na vyššie uvedené možno zhrnúť, že oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu môžu byť obmedzené len osobitným právnym predpisom, a to v rozsahu a spôsobom presne uvedeným. Uvedené de facto potvrdzuje i skutočnosť, že držiteľovi zbrojného preukazu zo zákona vyplýva rad povinností, medzi ktoré patrí napríklad i povinnosť zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu [§ 28 ods. 1 písm. b) zákona], a tiež zákaz viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A [§ 28 ods. 4 písm. e) zákona]. Pre držiteľa zbrojného preukazu navyše platí výslovný zákonný zákaz ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle, ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo [§ 28 ods. 4 písm. f) zákona].

Vzhľadom na vyššie uvedený právny výklad možno laicky zhrnúť, že držiteľ zbrojného preukazu v prípade, ak mu takého právo vyplýva z vydaného zbrojného preukazu, je oprávnený zbraň nosiť a držať v súlade s účelom, na ktorý mu bol zbrojný preukaz vydaný, na všetky miesta, okrem tých miest, ktoré mu právny predpis zakazuje.


Možné aplikačné problémy

Ako sme už načrtli na úvod tohto príspevku, piktogram preškrtnutej zbrane na budovách vyvoláva mnohé otázniky nielen v očiach právnickej verejnosti, ale i v očiach samotných držiteľov zbrojných preukazov. Z takéhoto piktogramu nie je vôbec jasné, či ide o zákaz vstupu so zbraňou alebo zákaz zbraň použiť (uvedené sa nedá odvodiť ani analogicky, keďže piktogram preškrtnutej zmrzliny má znamenať zákaz vstupu so zmrzlinou, pričom piktogram preškrtnutého mobilného telefónu má podľa našej mienky znamenať zákaz používať mobilný telefón a nie zákaz s mobilným telefónom vstúpiť).

Tiež je podľa nášho názoru rozporuplné, či v danom prípade ide o zbraň v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. alebo o zbraň v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Napriek tomu, že v oboch prípadoch ide o zbraň ako takú, definícia týchto pojmov sa v týchto právnych predpisoch podstatne líši. Ako sme už vyššie uviedli, zákon č. 190/2003 Z. z. uvádza pomerne striktnú definíciu zbrane, pričom Trestný poriadok pojem zbraň charakterizuje ako každú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné (teda napr. nôž, oceľová tyč a mnohé iné). Máme za to, že ak by zobrazeným piktogramom preškrtnutej zbrane aj malo ísť o zbraň výlučne v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z., z takéhoto piktogramu vôbec nevyplýva, či ide o zbraň kategórie A, B, C alebo D (prípadne ich kombinácia alebo súhrn). V tejto súvislosti je potrebné povedať, že zbraňou kategórie D sa rozumie aj paintbalová zbraň a airsoftová zbraň, pri použití ktorej je riziko ublíženia na zdraví minimálne, čím by sa podľa nášho názoru míňal vopred sledovaný zámer zabrániť vstupu do objektu osobe so zbraňou s cieľom ochrany života a zdravia ostatných.

Ďalší aplikačný problém, s ktorým sa možno v danej veci stretnúť, nastáva v prípade, ak sa držiteľ zbrojného preukazu rozhodne sporný zákaz rešpektovať, v dôsledku čoho sa tento môže dostať do patovej situácie, kedy v záujme plnenia si svojich zákonných povinností nemôže de facto do objektu vstúpiť vôbec. Ako sme už uviedli vyššie, držiteľ zbrojného preukazu je povinný zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz, proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu, pričom uskladnenie zbrane v motorovom vozidle v prípade, ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo, je tiež neprípustné. Máme za to, že v danom prípade teda neprichádza do úvahy odovzdanie zbrane napr. príslušníkovi SBS v prípade, ak zbraň nemožno zabezpečiť v uzamykateľnom trezore podľa § 55 zákona č. 190/2003 Z. z. Nesplnenie týchto povinností je považované za priestupok podľa § 69 zákona č. 190/2003 Z. z., za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 1 659 eur.

S cieľom komplexného pohľadu na problematiku držania zbraní je tiež potrebné poukázať na osobitný prípad, kedy vstup so zbraňou, resp. jej použitie možno obmedziť vnútropodnikovým právnym aktom, smernicou atď., teda jednostranným vyhlásením oprávnenej osoby. Ide napr. o tzv. neverejné priestranstvá, napr. areál súkromnej firmy, budovu zamestnávateľa atď., kedy je výlučne v kompetencii tej-ktorej osoby stanoviť pravidlá pre užívanie nehnuteľnosti, ku ktorej má táto osoba vlastnícke alebo iné právo. V takýchto prípadoch však odporúčame túto požiadavku v takýchto budovách upraviť vnútropodnikovým právnym aktom (pre zamestnancov) a pre nezamestnancov takúto požiadavku vyslovene uviesť pred vstupom do areálu, a to i z dôvodu, aby nedochádzalo ku komplikáciám opísaným vyššie.

Navrhované znenie vnútropodnikového právneho aktu je napríklad nasledovné:

„Zamestnanci nie sú oprávnení na pracovisko vstupovať so zbraňou. Zbraňou sa na účely tejto smernice (príp. iné označenie vnútropodnikového právneho aktu) rozumie prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane (zbraň v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z.).“

Je však potrebné uviesť, že nerešpektovaním uvedeného zákazu sa držiteľ nedopúšťa akéhokoľvek priestupku podľa zákona č. 190/2003 Z. z.

Pozn. redakcie: § 55, § 69 zákona č. 190/2003 Z. z.

Autor: JUDr. Ivana Slivková


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 16 Nov 2018, 17:42 
Offline
občasný prispievateľ

Registrovaný: 10 Mar 2018, 17:20
Príspevky: 36
sry - akurat som utekal z prace, nejak som si to nespojil, ale matkoo bol rychlejsi. Dakujem.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 16 Nov 2018, 19:52 
Offline
častý prispievateľ

Registrovaný: 30 Apr 2012, 21:42
Príspevky: 1288
Bydlisko: Bratislava
Ak sa tieto nalepky a nariadenia rozsiria, nebude tym zmareny vykon zakonneho prava nosit zbran? Podla mna bude. Ako si ma ozbrojeny obcan (drzitel ZP sk A) nakupit potraviny, oblecenie, vybavit postu, banku, urady, ist do kina, muzea... Co ak prijmu podobne nariadenia / oznacenia cele mesta a okresy?

Podla mna tieto oznacenia nemaju povahu pravnych predpisov a preto nema ani zmysel posudzovat ich mozny konflikt so ZoZS. Za seba ich ignorujem z titulu ZP prislusnej skupiny ak ide o verejne pristupne miesta, ale nikoho na to nenavadzam. Edit: samozrejmou vynimkou su pripady, kde to zakazuju predpisy, ako sudy, NR SR atd.

Rizikove moze byt nosenie do prace, kde to zakazuju vnutorne predpisy / pracovna zmluva. Tam to moze byt hodnotene ako porusenie pracovnej discipliny a dovod na skoncenie pracovneho pomeru.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 16 Nov 2018, 21:43 
Offline
častý prispievateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 09 Okt 2012, 23:15
Príspevky: 1049
Bydlisko: Keľemeš - šerco Europy
Nedavno som menil prácu a dal som si tú námahu preštudovať interné predpisy. Žiadna zmienka tam nieje, no nakoľko nosím skryte aj tak to nikto netuší.

_________________
Pomaly je presne a presne je rýchlo.

striela.me aktívne

ACEF
Norinco NP28 Big Para 9L, Holek ZHR 820 38Spc, IMBEL M964 7,62x51, Čz50 7,65Br, Norinco M1911A1 .45ACP/.400CorBon, Brno model 4 22LR, Mossberg Maverick 88 12ga


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 17 Nov 2018, 13:08 
Offline
prispievateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 08 Okt 2013, 16:49
Príspevky: 188
bujny píše:
nakoľko nosím skryte aj tak to nikto netuší.

no a o tom to cele je. Nalepka nenalepka

_________________
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. (K. Čapek)


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 18 Nov 2018, 12:33 
Offline
občasný prispievateľ

Registrovaný: 04 Júl 2018, 08:45
Príspevky: 49
Ako vyplyva z vyssie uvedeneho maju tie nalepky asi taku zavaznost ako informacne hlasenia typu:
"Stratil sa asi 5-rocny chlapcek, pocuva na meno Janko...
Prosime ctenych navstevnikov nasho obchodneho centra, aby nam tu nebehali s vytasenou zbranou a nestrielali....
Obchod XY ponuka novu kolekciu jesennych ponoziek podla poslednej mody...
Koniec hlasenia..." :mrgreen:

Inymi slovami, pokial nie je niekde osobna kontrola vstupujucich osob a/alebo detekcny ram A ZAROVEN zabezpecena uschova zbrani podla zakona, tak ma ten piktogram pre mna len nezavazny odporucajuci obsah.
Zakony presne satnovuju kto a za akych okolnosti je opravneny odnat zbran (ide hlavne o prislusnikov ozbrojenych zborov, ktorym toto pravo vyplyva zo zakona, napr. PZ, ZVJS, colna sprava...), pracovnik SBS nie opravneny odnat zbran, maximalne zakazat vstup do chraneneho objektu, co si vsak pri verejne pristupnom mieste viem len tazko predstavit.

_________________
drzitel ZP


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 18 Nov 2018, 13:05 
Offline
častý prispievateľ

Registrovaný: 01 Feb 2016, 17:43
Príspevky: 595
Tak ako to je pri vstupu na koncert/futbal/hokej to môže byť aj pri vstupe do obchodaku a v niektorých krajinách to tak uz majú.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 18 Nov 2018, 16:08 
Offline
občasný prispievateľ

Registrovaný: 04 Júl 2018, 08:45
Príspevky: 49
Steff, tvojej pozornsti zjavne uslo, ze vstup na sportove podujatie so zbranou je zakazany zakonom (§ 16 zak. 1/2014 Z.z. o organizovani verejnych sportovych podujati). O tom, ze by platil plosny zakaz vstupu so zbranou na verejne kulturne podujatie neviem (nenasiel som ziadny zakon, ktory by to priamo zakazoval).
O zakonom stanovenom zakaze vstupu so zbranou do obchodneho centra sa snad bavit nemusime.... :mrgreen:
Takze dovtedy, kym nebude zakaz zakotveny v zakone, nie je pravne vynutitelny.

Ak sa vsak so zbranou v ochodnom centre necitis komfortne, nikto Ta nenuti tam chodit, rovnako ako Ta nikto nenuti vzdy a vsade so sebou nosit zbran... :lol: :wink:

_________________
drzitel ZP


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 18 Nov 2018, 16:48 
Offline
častý prispievateľ

Registrovaný: 01 Feb 2016, 17:43
Príspevky: 595
Nie, spomínaný zákon mi neunikol.
Viem si ale predstaviť, že majiteľ veľkého obchodného centra postaví pred vchod rovnakú kontrolu na zbrane.
Budeš sa môcť slobodne rozhodnúť ci tam vstúpis.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: 18 Nov 2018, 16:57 
Offline
moderátor
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17 Nov 2007, 04:03
Príspevky: 3987
Steff, nepreháňajme, nepredbiehajme.
:wink:
Stať sa to za istých okolností môže, ale dnes na to nie je v našich končinách jediný dôvod. Tak prečo by podnikateľ vyhadzoval peniaze?
Ak by aj na to vyhadzoval peniaze, ľudia by to - pretože na to nie je dôvod - považovali za buzeráciu, ktorá by zasiahla všetkých.
Nikto nechce byť bezdôvodne buzerovaný pri vstupe do nákupného centra, preto by zrejme časť zákazníkov odišla ku konkurencii.

_________________
If you wanna make some fun
You need the machine gun


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Moderátori: igoros, yarco, electron, Jack

Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  Stránka 9 z 12
 [ Príspevkov: 166 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Ďalší

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  


eshop baterky nože